Ana Sayfa Haberler Marka Tescil Aşamaları ve Süreleri


Marka Tescil İşlemleri ortalama 12-18 ay içinde tamamlanmaktatır.

A) Araştırma ve İnceleme Süresi

TPE tarafından mutlak nedenler yönünden araştırma ve inceleme süresi ortalama 6-9 ay kadardır. Söz konusu müracaat ile ilgili herhangi bir engel yoksa ve inceleme müspet sonuçlanırsa marka, Resmi Marka Bülteni'nde ilan edilir.

B) Resmi Marka Bülteni'inde ilan Süresi Marka Bülteninde kanuni ilan süresi 3 aydır. Diğer marka sahiplerinin bilgilenmesi, benzer marka sahiplerinin itiraz haklarını kullanması ilan süresi içinde yapılır. İtiraz eden olmadığı takdirde tescil aşamasına geçilir.

C) Tescil Aşaması Herhangi bir itiraz olmadığı takdirde ve TPE'nin verdiği kanuni süreler içerisinde eksik evraklar ve harç noksanları tamamlanır. Ortalama 3-4 ay içinde MARKA TESCİL BELGESİ alınır. Resmi Markalar Bülteni'nde kısmi ücretsiz araştırma veritabanı - TPE nezdinde Marka Tescili Belgelendirme Ofisi