Ana Sayfa Haberler Ürün adı olmuş markalar


Ürün adı olmuş markalar (veya jenerik markalar), bir ticari markanın adının bir süre sonra ürünün adının yerine geçmesi durumudur.

Çok bilindik bir ürün markasının zamanla o ürünün adının yerine geçmesi ve halk arasında ağız alışkanlığıyla o ürün adı yerine sürekli olarak bilindik markanın adının telâffuz edilmesi hem Türkiye'de hem de dünyada sıklıkla rastlanan bir durumdur. Örneğin bütün tıraş bıçaklarının, markaları farklı farklı olsalar da "jilet" olarak adlandırılmaları gibi. Oysa jilet aslında ik kez 1901'de ABD'de ortaya çıkmış tescilli bir tıraş bıcağı markasıdır (yazılışı: "Gilette")[1].

Bu ve bunun gibi markalar rekabetin daha az yoğun olduğu dönemlerde pazara girdikleri ve bazıları da pazarda alanlarındaki ilk markalardan oldukları için ilk etapta önemli pazar payları elde ettiler. Pazara ilk giren bu ürünlerin tescilli marka isimleri bir süre sonra bulundukları kategorideki ürünün adının yerine geçtiler, yani bu markalar 'pazarlama diliyle' artık birer “jenerik marka” haline geldiler[1].

Söz konusu markalardan bazıları artık piyasadan silinmiş de olsalar, adını verdikleri ürünle özdeşleşen marka adları halâ kullanılmaya devam etmektedir. Örneğin Türkiye'de "Blue Jean" yerine kullanılan "Kot" ismi aslında İzmir'de bu tür pantolonları üretmiş olan "Muhteşem Kot" adlı firmanın Kot Pantolonları’ndan gelmektedir. Bu firma ve yine onun gibi bilinirlik oranları yüksek olan "Shelltox", "Vim" vb gibi bir dönemin önemli markaları bugün piyasada olmasalar da adlarını verdikleri ürün grupları halâ onların adı ile anılmaktadır[2].