Ana Sayfa Haberler TÜRKİYE'DEKİ PATENT SİSTEMİ


Neden Patent Alıyoruz?

Ülkelerin ekonomik gelişmelerinde, yeniliklerin ve yeni buluşların sanayiye uygulanması büyük önem taşımaktadır. Yenilikler ve buluşların sanayiye uygulanması ve sonuçta ekonomiye katkı sağlamasında en önemli etken, buluş sahibinin ödüllendirilmesi ve buluş yapılmasının özendirilmesidir. Patent sistemi, buluş sahibine, buluşunu açıklaması karşılığında buluş konusu ürünü üretme, satma ve kullandırma konusunda belirli bir süre ayrıcalık veren ve böylece buluş yapılmasını özendirerek sanayinin gelişmesine yardım eden ve bugün bütün gelişmiş ülkelerce kabul edilerek uygulanan bir sistemdir.
Bu nedenle, bulduğumuz bir buluşun, işletmemizde kullanılan bir yeniliğin başkaları tarafından da aynen taklit edilerek kendimize rakip oluşturulmasını istemiyorsak patent başvurusunda bulunmalıyız.


Patent Nedİr ?
Teknolojin bir alanında gerçekleştirilen ve patent başvurusunda bulunulan bir buluş konusunda, sadece buluş sahibine buluş konusu ürünü üretme, satma ve kullandırma konusunda ayrıcalık veren bir haktır.


Her Buluş İçİn Patent Alabİlİr mİyİm?
Ülkemizde patent koruması, 551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca sağlanmaktadır. Yürürlükteki yasal mevzuat uyarınca, patent verilebilme kriterleri ve hangi buluşların patent verilerek korunacağı belirlenmiştir.
Bir buluşa patent verilebilmesi için aşağıdaki üç kriterin oluşması gerekmektedir.


Yenilik: Buluşun Türkiye'de ve dünyada yeni olması, daha önce kullanılmamış olması, herhangi bir dergi, bülten vs. yayın organında yayınlanmamış olmasıdır.
Sanayide uygulanabilirlik: Buluşun salt teoride kalmaması, uygulanabilir olmasıdır.
Tekniğin bilinen durumunun aşılması: O konudaki teknolojiyi belli bir yerden bir üst seviyeye çıkartabilecek nitelikte olmasıdır.


551 Sayılı Kararnamede belİrtİlen patent verİlerek korunamayacak konular ve buluşlar:
- Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları;
- Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar, bilgisayar yazılımları;
- İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri
- Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar, bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi usulleridir.
Türkİye'de Buluşların Korunması Nasıl Gerçekleşmektedİr?

Türkiye'de buluşlar patent ve faydalı model belgesi verilerek korunmaktadır. Patent sistemi ise incelemeli ve incelemesiz olmak üzere iki prosedürden oluşmaktadır.İncelenmeli Patent Sİstemİ

Bu sisteme göre değerlendirilen başvurular için araştırma ve inceleme raporları düzenlenir. Bir başvuru en fazla 3 kez incelemeye tabi tutulur. Bu sisteme göre bir başvurunun patent olma süresi ortalama 4 yıl civarındadır. İncelemeli patentin süresi 20 yıldır.İncelemesİz Patent Sİstemİ

Bu sisteme göre değerlendirilen başvurular için sadece araştırma raporu düzenlenir. Bu sisteme göre bir başvurunun patent olma süresi ortalama 2,5 yıl civarındadır. İncelemesiz patentin süresi 7 yıldır.Faydalı Model Sİstemİ

Bu sisteme göre değerlendirilen başvurular için araştırma ve inceleme raporları düzenlenmez. Bu sisteme göre, bir başvurunun FM belgesini alma süresi ortalama l yıl civarındadır. FM Belgesinin süresi 10 yıldır.
Faydalı Model Belgesi verilerek korunan buluşlar sadece yenilik ve sanayiye uygulanabilir olma kriterlerine sahip olmalıdırlar. Ayrıca patentten farklı olarak, usuller ve bu usuller sonucunda elde edilen ürünler ile kimyasal maddeler faydalı model belgesi verilerek korunamazlar.