Ana Sayfa Haberler Patent İle Faydalı Model Arasındaki Fark Nedir?


Patent İle Faydalı Model Arasındaki Fark Nedİr?

Faydalı model başvurularında,

- Tekniğin bilinen durumunun aşılması kriteri aranmaz.
- Koruma süreleri farklıdır.
- Faydalı model başvuruları için araştırma ve inceleme raporları düzenlenmez.
- Usuller ve bu usuller sonucunda elde edilen ürünler ile kimyasal maddeler için faydalı model başvurusu yapılamaz.


Yukarıdaki farklılıklar sadece prosedüre ilişkin olup, mevcut yasaya göre faydalı model belgesi sahibine tanınan haklar (Belge aldığı buluş konusu ürünün, kendisinden izinsiz olarak başkaları tarafından üretilmesi, satılması, kullanılması veya ithal edilmesini önleme konusunda sağlanan haklar), patent sahibine tanınan haklarla aynıdır.


Patent/Faydalı Model Hakkının Korunmasının Devamı İçin Ne Yapmalıyız?
Bir patent veya faydalı model belgesi hakkını devam etmesi için başvuru aşaması da dahil olmak üzere her yıl, yıllık ücretlerinin ödenmesi gerekmektedir. Yıllık ücret için vade tarihi başvuru tarihine denk gelen ay ve gündür. Ayrıca patent belgesinin verildiği tarihten itibaren 3 yıl içinde patent konusu buluşun kullanılması zorunluluğu bulunmaktadır.Patent/Faydalı Model Başvuruları Nereye, Nasıl Yapılır?
Bir patent veya faydalı model belgesi başvurusu, Türk Patent Enstitüsü'ne yapılır. Başvuru için verilmesi gereken evrak:
1) Başvuru dilekçesi;
2) Özet; (Üç nüsha)
3) Buluş konusunu açıklayan tarifname; (Üç nüsha)
4) Patentle korunması istenilen buluşun unsur veya unsurlarını kapsayan istem veya istemler; (Üç nüsha)
5) Tarifnamede, istem veya istemlerde atıf yapılan resimler; (Üç nüsha)
6) Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belge.
BAŞVURU DOSYASI NASIL HAZIRLANIR?
Bir patent başvuru dosyasının hazırlanması esnasında en önemli kısım tarifname ve istemlerin yazılmasıdır. Patent başvurularında buluşlar yazılı metinler üzerinden değerlendirmeye alındığından, buluşun anlatıldığı kısımları içeren tarifname ve istemlerin çok iyi hazırlanması gerekmektedir.
Tarifname, patent konusu buluşla ilgili tüm özelliklerin hiçbir şey gizlenmeden açıklandığı metindir. Bu metinde; buluşun ilgili olduğu teknik alan ve bu konuda mevcut teknoloji içinde yer alan özellikler, buluşun çözümünü amaçladığı teknik problemler, buluşun açıklanması resimleri gerektiriyorsa hazırlanan resimlerle ilgili açıklamalar, buluşun ayrıntılı bir şekilde açıklanması ve buluşun sanayiye uygulanma biçimi açıklanır.
İstemler ise bir patent başvurusunun en önemli bölümüdür. İstemlerde, buluşun patentle korunması istenilen yeni teknik özellikleri açıklanır. İstemlerde buluş, erişilmesi istenilen sonuçlar veya amaçları içerecek şekilde açıklanmaz. İstemlerin dayanağı tarifname olduğundan, tarifnamede bahsedilmeyen özelliklere istemlerde yer verilmez. Bir başvuru, bir veya birden çok istem içerebilir.Türkiye'de Alınan Bir Patent/Faydalı Model Belgesi Tüm Dünyada Geçerli midir?
Buluşların patentle korunması her ülkede geçerli olan ulusal yasalar çerçevesinde sağlanmaktadır. Yani, bir ülkede alınan patent sadece o ülkede geçerlidir. Bir buluşun farklı ülkelerde de korunması için, korunma istenen her ülkede patent başvurusunun yapılması zorunludur.
Tek bir başvuru ile birden fazla ülkede başvuru yapılması olanağını sağlayan Patent İşbirliği Anlaşması, Avrupa Patent Sözleşmesi gibi uluslararası anlaşmalar bulunmaktadır. Türkiye'de söz konusu anlaşmalara taraf olduğundan, bu anlaşmalar vasıtasıyla birden fazla ülkeye aynı anda başvuru yapabilmek mümkündür.Patent/faydalı model belgesİ ile sağlanan haklar nasıl değerlendirilir?
Patent/Faydalı model belgesi hakkı bir bedel karşılığında devredilebilir, lisans sözleşmesi yoluyla kiralanabilir. Ayrıca, bu hak veraset yoluyla varislere intikal ettirilebilir veya rehin edilebilir.