Ana Sayfa Haberler İncelemeli ve İncelemesiz patent nedir?


Patent başvuru sahipleri, tekniğin bilinen durumu hakkında araştırma raporunun TPE tarafından iletilmesi sonrasında bildirim tarihi itibari ile üç aylık süre içerisinde sistem tercihinde (incelemeli veya incelemesiz) bulunmak zorundadır. Anılan araştırma raporunun değerlendirilmesi sonrasında,  başvuru sahibinin incelemeli sistem tercihetmesi halinde TPE’ye inceleme raporunun düzenlenmesi için talep yapılması gerekmektedir. Sürecin olumlu devam etmesi halinde başvuru sahibi incelemeli patent uyarınca yirmi yıllık bir koruma elde edebilecektir. İncelemesiz patentte ise, başvuru sahibi, araştırma raporu sonuçlarına göre inceleme talep etmeden doğrudan belge alım aşamasına geçebilecektir. Bu durumda incelemesiz patent uyarınca yedi yıllık bir koruma elde edilmiş olacaktır.